เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ kku-net หรือ kku-mail

เช่น Email คือ example@kku.ac.th ให้เข้าระบบโดยกรอก

Username: example

Password: รหัสผ่านเดียวกับ kku-net หรือ kku-mail

Download Web browser

1. Download Chrome

2. Download Firefox

จำนวนผู้ใช้งานระบบ : 60755

Copyright © 2013 Computer Center KKU. All Rights Reserved.